انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تصاویر دومین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد اتصالات مکانیکی لاستیکی، ۱ آذر ۱۳۹۵

ثبت نام در وب سایت