تصاویر جلسه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با انجمن پلی اتیلن 19 مرداد 1395