تصاویر سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن پلی اتیلن 19 مرداد 1395