تصاویر سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن پلی اتیلن 10 آبان 1395