تصاویر سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن پلی اتیلن، ۱ آذر ۱۳۹۵