انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آشنائی با الزامات استاندارد بهداشتی مواد اولیه و لوله‌های انتقال آب آشامیدنی

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

ســرفصل ها:

-۱ آشنائی با الزامات سلامتی مربوط به موادغیر فلزی درتماس با آب آشامیدنی

-۲ آشنائی با استانداردهای بین‌المللی و ملی مرتبط

-۳ آشنائی با آزمون‌های کیفی مرتبط و طبقه‌بندی‌های آنها

-۱-۳ اثر بر بو و طعم

-۲-۳ اثر بر رنگ و کدورت

-۳-۳ بررسی رشد میکرو ارگانیزم های آبزی

-۴-۳ بررسی استخراج موادی که سلامت عمومی را به خطر می اندازد

-۵-۳ بررسی میزان استخراج فلزات خطرناک

دوره های در حال برگزاری