انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی قانون تصمیم گیری و نقش آن در ارزیابی انطباق

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

مخاطبین دوره :

کارشناسان آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون – ممیزین داخلی – کارشناسان کنترل کیفیت – ارزیابان و ممیزان سیستم های کیفیت – مدیران فنی و کیفی آزمایشگاهه

اهداف دوره :

– ارزیابی نتایج با در نظر گرفتن عدم قطعیت

– کسب مهارتهای لازم جهت مستند سازی مدارک مرتبط با قانون تصمیم گیری

– توانایی بررسی تأثیر عدم قطعیت در ارزیابی انطباق

– کسب مهارتهای لازم جهت ممیزی این بخش در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون توسط ممیزین سیستم های کیفیت

محتوای دوره :

1- ضرورت ارزیابی انطباق و جایگاه آن در استاندارد 17025

2- رابطه بین عدم قطعبت و ارزیابی انطباق

3- ریسک تصمیم گیری

4- گامهای ارزیابی انطباق

5- مفاهیم مورد استفاده در ارزیابی انطباق و قانون تصمیم گیری

6- انواع بازه های کاربردی در تصمیم گیری(بازه رواداری ، بازه پذیرش و ….)

7- انواع قواعد تصمیم گیری :

– تشریح TUR و TAR

– شاخص توانمندی اندازه گیری

– قانون تصمیم گیری بر اساس رد و پذیرش ساده

– قانون تصمیم گیری بر اساس باند محافظ

8- تابع چگالی احتمال

9- محاسبه احتمال انطباق با استفاده از تابع چگالی نرمال

10+ بیانیه انطباق

11- مثالهای کاربردی از استانداردها و شرکت های معتبر (در کالیبراسیون تجهیزات و آزمون )

12- معرفی منابع و مراجع جهت مطالعه بیشتر

 

 

دوره های در حال برگزاری