انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی چهارچوب فنــی استفاده از مواد فرآیند شده داخلی در کاربردهای لوله های فاضــلابی

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل ها:

• معرفی لوله های کاروگیت فاضلابی (ویژگی و کاربرد)

• دسته بندی مواد بازیافتی و شرایط عملیاتی بکارگیری این مواد

• مکانیسم های شکست در لوله های پلی اتیلن

• مکانیسم رشد آهسته ترک (SCG)

• آزمون های ارزیابی مقاومت به SCG

• آزمون UCLS جهت تعیین چارچوب فنی استفاده از مواد فرآیند شده داخلی در لوله های فاضلابی

دوره های در حال برگزاری