انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

رئولوژی و فرآیند تولید لوله و اتصالات پلی اولفینی

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

بخش اول : مفاهیم بنیادین رئولوژی و روش های اندازه گیری خواص ریولوژیک مذاب های پلیمری

-1 آزمون روبش دامنه : تعیین ناحیه ویسکوالاستیک خطی

-2 آزمون روبش زمان : بررسی پایداری حرراتی مذاب

-3 آزمون روبش دما : بررسی سازگاری و جدایی فازی در حالت مذاب

-4 آزمون روبش فرکانس : بررسی ریزساختار مولکولی مذاب

بخش دوم : رئولوژی کاربردی و تفسیر نتایج

-1 رئولوژی گونه پلی اتیلن تزریق و تفسیر نتایج

-2 رئولوژی پلی اتیلن گرید لوله با توزیع وزن مولکولی دوقله ای (PE100)

-3 رئولوژی گونه PE100 مشکی- اثر پایه مستربچ

-4 رئولوژی گونه پلی پروپیلن/الیاف شیشه- اثر درصد الیاف

-5 رئولوژی گونه نوار آبیاری- اثر شاخه جانبی بلند

دوره های در حال برگزاری