انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

مفاهیم پایه پلیمری و معیارهای انتخاب مستربچ برای لوله و اتصالات پلیمری

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل ها:

اصول بنیادین مهندسی پلیمر

رشد آهسته ترک و روش های اندازه گیری

بررسی خواص دوده و مستربچ مشکی، الزامات استاندارد

الزامات استاندارد جدید: مستربچ مشکی، اثر پنجره

اثر مستربچ مشکی بر خواص مکانیکی ، رشد آهسته ترک و جوش پذیری

دوره های در حال برگزاری