انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

ممیزی داخلی بر مبنای الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

شهریه: 550,000 تومان

دوره برگزار شده است

اهداف دوره :

– آشنایی با ممیزی داخلی بر مبنای الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاهها ISO/IEC 17025

– تدوین برنامه ممیزی داخلی

– کسب مهارتهای لازم جهت انجام ممیزی داخلی در آزمایشگاه

– تعیین عدم انطباق های ممیزی

محتوای دوره :

– مروری بر اصطلاحات و تعاریف ممیزی بر مبنای استاندارد 19011

– مروری بر الزامات مدیریتی

– مروری بر الزامات فنی

– دسته بندی انواع ممیزی

– اهداف و انگیزه های ممیزی

– صلاحیت ممیزان

– بررسی فرایند ممیزی

– ابزارهای ممیزی

– انواع چک لیست

– کارگاه تهیه چک لیست

– انواع عدم انطباق

– کارگاه شناسایی عدم انطباق

– نحوه گزارش کردن عدم انطباق ها

– کارگاه گزارش عدم انطباق

– نحوه مواجهه با هر عدم انطباق

– فنون ارتباطی ممیزان

– برگزاری کارگاه در خصوص نحوه انجام ممیزی

 

 

دوره های در حال برگزاری