انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تصاویر اولین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد اتصالات مکانیکی پلاستیکی، ۱۸ آبان ۱۳۹۵

ثبت نام در وب سایت