انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تصاویر نشست نهایی کمیسیون تدوین استاندارد سامانه های لوله گذاری پلی الفین برای کاربرد صنعتی

ثبت نام در وب سایت