انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۴ خرداد ۹۵

جدول عرضه گروه پلیمری بورس کالا برای اطلاع تولیدکنندگان محترم ارائه می شود.

جدول عرضه گروه پلیمری بورس کالا 04 خرداد 1395

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، جدول عرضه گروه پلیمری بورس کالا مورخ 04 خرداد 1395 به شرح زیر می‌باشد:

 

کارگزار

نام کالا

عرضه کننده

عرضه

(تُن)

قیمت پایه

تاریخ تحویل

صبا جهاد

پلی اتیلن سنگین بادی BL4

شرکت پتروشیمی جم

۱۰۱۲

۳۷۰۸۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

صبا جهاد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

شرکت پتروشیمی جم

۵۰۰۵

۳۹۰۳۶

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

صبا جهاد

پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV

شرکت پتروشیمی جم

۲۰۰۲

۳۵۶۷۳

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

صبا جهاد

پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱

شرکت پتروشیمی جم

۴۱۸

۳۵۰۲۰

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

باهنر

پلی وینیل کلراید S65

شرکت پتروشیمی غدیر

۲۰۰

۲۶۰۵۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

باهنر

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی آبادان

۵۰۰

۲۶۰۵۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

باهنر

پلی وینیل کلراید S57

پتروشیمی آبادان

۶۰۰

۲۸۶۶۰

۱۳۹۵/۰۳/۱۴

باهنر

پلی وینیل کلراید S70

پتروشیمی آبادان

۶۰۰

۲۸۶۶۰

۱۳۹۵/۰۳/۱۴

بانک پاسارگاد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

پلیمر کرمانشاه

۴۸۰

۳۷۰۸۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک کشاورزی

پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TN42

پتروشیمی لاله

۲۲۰

۳۷۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک کشاورزی

پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T

پتروشیمی لاله

۳۳۰

۳۷۹۴۵

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک کشاورزی

پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00

پتروشیمی لاله

۵۱۸٫۴

۳۷۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک کشاورزی

پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00

پتروشیمی لاله

۱۰۱۵٫۲

۳۷۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک سامان

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۵۵

۳۰۰۳۹

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

تامین سرمایه نوین

پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J

شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین)

۵۰۶

۳۵۰۲۰

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک تجارت

پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰

پتروشیمی بندر امام

۱۰۰۰

۳۷۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک تجارت

استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲

پتروشیمی بندر امام

۵۰۰٫۵

۴۲۲۶۱

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک تجارت

استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰

پتروشیمی بندر امام

۵۰۰٫۵

۴۸۶۹۹

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بانک ملی

پلی استایرن انبساطی ۴۰۰

پتروشیمی تبریز

۵۰

۳۹۲۷۰

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA

پتروشیمی تبریز

۳۵۰

۳۶۷۷۰

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

رضوی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

پتروشیمی مهر

۱۸۴۸

۳۶۸۱۲

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک سامان

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۸۳۶

۳۲۷۷۰

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

بانک ملی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰

پتروشیمی تبریز

۱۰۰

۴۷۱۳۳

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲

پتروشیمی بندر امام

۵۰۴

۴۲۲۶۱

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی استایرن انبساطی ۲۰۰

پتروشیمی تبریز

۱۰۰

۴۰۰۵۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

خبرگان سهام

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۵۰۶

۳۰۹۶۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

خبرگان سهام

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۱۵۱۸

۳۲۴۹۷

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

پارسیان

پلی وینیل کلراید E6834

پتروشیمی اروند

۳۷۴۰

۲۸۶۶۰

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی استایرن انبساطی ۳۰۰

پتروشیمی تبریز

۲۰۰

۴۰۰۵۵

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک کارآفرین

استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲

پتروشیمی بندر امام

۵۰۴

۴۷۷۴۴

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک سامان

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۵۰۶

۳۲۴۹۷

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

توازن بازار

پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲

پتروشیمی مهاباد

۴۸۰

۳۸۵۹۹

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک سامان

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۱۰۱۲

۲۷۷۷۸

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

بانک ملی

پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰

پتروشیمی تبریز

۷۰۰

۴۱۸۸۲

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

باهنر

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۱۵۴

۳۰۹۶۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

باهنر

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۲۰۰۲

۳۲۴۹۷

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

بانک ملی

پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰

پتروشیمی تبریز

۷۵۰

۴۳۲۵۳

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

صبا جهاد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R

شرکت پلی پروپیلن جم

۱۴۹۶

۳۸۷۰۴

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

صبا جهاد

پلی پروپیلن نساجی HP552R

شرکت پلی پروپیلن جم

۱۲۳۲

۳۲۸۲۳

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

صبا جهاد

پلی پروپیلن نساجی HP550J

شرکت پلی پروپیلن جم

۳۳۰

۳۲۸۲۳

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی بندر امام

۱۵۰۷

۲۶۰۵۵

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

بانک کارآفرین

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500

پتروشیمی بندر امام

۳۰۰۰

۳۵۰۲۰

۱۳۹۵/۰۳/۱۸

مبین سرمایه

پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵

پتروشیمی بندر امام

۵۰۰

۳۷۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک کشاورزی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۱۰۱۲

۲۷۷۷۸

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

بانک اقتصاد نوین

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان

۱۵۱۸

۲۷۷۷۸

۱۳۹۵/۰۳/۱۹

آگاه

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

پلیمر آریا ساسول

۶۶۰

۳۶۸۱۲

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

آگاه

پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰

پلیمر آریا ساسول

۹۹۰

۳۷۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک صنعت و معدن

پلی پروپیلن نساجی CR380

پلی نار

۳۰۰

۳۴۲۰۶

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک رفاه کارگران

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی امیر کبیر

۵۰۰

۴۰۲۹۲

۱۳۹۵/۰۳/۱۸

بانک رفاه کارگران

پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA

پتروشیمی امیر کبیر

۱۱۰۰

۳۸۵۹۹

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک رفاه کارگران

پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ

پتروشیمی امیر کبیر

۱۱۰

۳۷۸۷۹

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی پروپیلن نساجی HP552R

شرکت پتروشیمی شازند

۱۰۰۰

۳۲۸۲۳

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

شرکت پتروشیمی شازند

۱۵۰۰

۳۹۰۳۶

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

بانک ملی

پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA

شرکت پتروشیمی شازند

۵۰۰

۳۷۴۴۱

۱۳۹۵/۰۳/۰۹

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

واتس آپ
تلگرام
لینکداین
ایمیل

عضویت در انجمن

کلیه فعالین در عرصه صنعت پلاستیک وپلیمر با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن در آیند دسترسی به فرم عضویت از طریق لینک زیر امکان پذیر است

اشتراک در خبرنامه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

پست الکترونیک خود را وارد نمایید و روی ارسال کلیک نمایید .

ثبت نام در وب سایت