انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

آمار معاملات

آمار معاملات 13 آبان ماه

آمار معاملات 8 آبان ماه

عضویت در انجمن

کلیه فعالین در عرصه صنعت پلاستیک وپلیمر با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن در آیند دسترسی به فرم عضویت از طریق لینک زیر امکان پذیر است

اخبار
ippfaadmin

دریافت مجوز الکترونیکی«شناسه یکتا»

بر اساس تبصر۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها (مصوب اسفندماه۱۴۰۰ )مبنی بر اینکه همه مجوزهای قدیمی و صادره قبل از اجرای این قانون باید حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت سال جاری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و کسب و کارهایی که حداکثر دو سال پس از اجرای این قانون، شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.

ادامه

ثبت نام در وب سایت