انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تصاویر سی و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن پلی اتیلن، ۱ آذر ۱۳۹۵

ثبت نام در وب سایت