انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

منتخب فیلم های اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی