انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

درباره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

انجمن برگزیده نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی ، راهبران توسعه

انجمن صنفی لوله و اتصالات پلی اتیلن ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در تاریخ  20 آذر ماه سال 1381 با اخذ مجوز از وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و به ثبت رسیده است و هم اکنون عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن می باشد .

این انجمن صنفی با تعداد بیش از 250 عضو فعال یکی از بزرگترین تشکل های صنایع تکمیلی می باشد .

این انجمن صنفی با تعداد بیش از 250 عضو فعال یکی از بزرگترین تشکل های صنایع تکمیلی می باشد و در فرآیند رتبه بندی معاونت آب و خاکک جهاد کشاورزی با این سازمان همکاری دارد .

از اهمم فعالیت های انجمن می توان به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت، همکاری در تدوین استاندارهای پیرامون صنعت، برگزاری نمایشگاه کشاورزی، صنایع وابسته و سیستم های نوین آبیاری، برگزاری همایش های استانی و منطقع ای اشاره کرد.
به طور کلی،فعالیت اعضای این انجمن در چهاربخش زیرساختی آبرسانی،کشاورزی،آب و فاضلاب،صنعت ساختمان و پروژه های گازرسانی،دسته بندی می شود.

اهداف آتی انجمن

ایجاد آزمایشگاه مرکزی و تخصصی جهت ارتقای کیفیت محصول نهایی

برگزاری کنفرانس ها و سمینارها و کلاس های تخصصی به منظور بالابردن سطح آگاهی اعضا در بکارگیری روش های نوین و برنامه ریزی آموزشی مورد نیاز اعضا

انجام رتبه بندی اعضای انجمن جهت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،نوارها و لوله های آبیاری قطره ای 

برگزاری دوره های آموزشی با ذینغعان سامانه های نوین آبیاری نظیر ادارات آب و خاک منطقه ای، کشاورزان، مشاورین و بهره برداران در مورد تکنولوژی های نوین قابل لوله و اتصالات پلی اتیلن مورد استفاده در بخش آبیاری قطره ای

فعالیت های کلیدی

  • ایجاد آزمایشگاه مرکزی و تخصصی جهت ارتقای کیفیت محصول نهایی
  • برگزاری کنفرانس ها و سمینارها و کلاس های تخصصی به منظور بالابردن سطح آگاهی اعضا در بکارگیری روش های نوین و برنامه ریزی آموزشی مورد نیاز اعضا
  • انجام رتبه بندی اعضای انجمن جهت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،نوارها و لوله های آبیاری قطره ای 
  • برگزاری دوره های آموزشی با ذینغعان سامانه های نوین آبیاری نظیر ادارات آب و خاک منطقه ای، کشاورزان، مشاورین و بهره برداران در مورد تکنولوژی های نوین قابل لوله و اتصالات پلی اتیلن مورد استفاده در بخش آبیاری قطره ای
  • برگزاری دوره های آموزشی با ذینفعان سامانه های نوین آبیاری نظیر ادارات آب و خاک منطقه ای، کشاورزان،مشاورین و بهره برداران در مورد تکنولوژی های نوین قابل لوله و اتصالات پلی اتیلن در مورد استفاده در بخش آبیاری قطره ای