انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تصاویر مجمع عمومی سالیانه اعضا، آبان ماه ۱۳۹۲

ثبت نام در وب سایت