انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

مقالات

اخبار
ippfaadmin

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﮐﻮ طبق اعلام معاونت تشکل های اتاق ایران

مطالعه »

عضویت در انجمن

کلیه فعالین در عرصه صنعت پلاستیک وپلیمر با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن در آیند دسترسی به فرم عضویت از طریق لینک زیر امکان پذیر است

ثبت نام در وب سایت