ترکیبی از افزایش و کاهش در بین شیمیایی‌ها

در بین گروه شیمیایی‌های بورس کالا هنوز ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ پایه دیده می‌شود که افت بهای جهانی این گروه از محصولات مسبب اصلی این کاهش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تکانه‌های کاهشی نرخ جهانی محصولات شیمیایی بسیار برجسته‌تر از تغییرات مثبت آن بوده است، تا جایی که ایزوبوتانول، منفی ۷ درصد کاهش در قیمت پایه را تجربه کرد که نه‌تنها اثر افزایشی قیمت مبنای دلار را خنثی کرد، بلکه سبب کاهشی شدن قیمت پایه این محصول به میزان ۲هزار و ۷۰۴ تومان شد. در حالی بیشترین صعود قیمت پایه در بین محصولات شیمیایی مربوط به آروماتیک سنگین بود که تنها ۸۷/ ۲درصد رشد بهای پایه را نشان داد. ازاین‌رو می‌توان گفت، در بین شیمیایی‌های بورس کالا جریان نوسان مثبت قیمت جهانی در مقایسه با پلیمرها بسیار محدودتر بوده و حتی در برخی از گریدهای آن، قیمت به میزان محسوسی کاهش داشته است. اثر صعود ۲۶۵ تومانی قیمت مبنای دلار در کنار تکانه‌های افزایشی قیمت پلیمرها در بازارهای جهانی سبب شد، نرخ پایه این گروه از مواد اولیه پتروشیمیایی در بازه مثبت ۹/ ۰ تا ۰۹/ ۵درصدی نوسان کند. به این ترتیب، همه گریدهای این محصولات هفته جاری با رشد بهای پایه عرضه می‌شوند. پلی وینیل کلرایدهای بورس کالا (PVC) در تمامی گریدهای خود بیشترین افزایش نرخ پایه را تجربه کردند، به‌طوری که صدرنشین رشد قیمت پایه روز گذشته پلیمرها بودند و در گریدهای مختلف طی هفته جاری با قیمت ۳۴ تا ۳۷ هزار تومانی عرضه می‌شوند.