انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

لزوم ثبت کدکالاهای ایرانی صادراتی به کشورهای اوراسیا

اتاق بازرگانی ایران معرفی با لیستی از کلیه کالاها به انضمام کد10 رقمی جهت جلوگیری از مشکلات عدم انطباق کدکالاهای ایرانی اطلاعیه ای منتشر کرده است

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، اتاق بازرگانی ایران معرفی طی اطلاعیه ای، لیستی از کلیه کالاها به انضمام کد10 رقمی جهت جلوگیری از مشکلات عدم انطباق کدکالاهای ایرانی مواردی را دراین رابطه گوشزد کرده است ، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺪﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭﺭﺍﺳﯿﺎ ﻋﻠﯽﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 20 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻭﺭﺍﺳﯿﺎ، ﻻﺯﻡ

ﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺩﻩ ﺭﻗﻤﯽ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﯿﻨﮏ ﺯﯾﺮ ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ.

 

http://tunisia.tpo.ir/uploads/EAEU-Customs-Tariff-book-2020.pdf

 

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮﺍﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺁﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎﯼ 10 ﺭﻗﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺨﺶ 2 ﻣﺎﺩﻩ 2.16 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﺩﺍﺭﯼ

ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮﺩﻗﯿﻖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺸﮑﻞ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتس آپ
تلگرام
لینکداین
ایمیل

موضوعات مرتبط

عضویت در انجمن

کلیه فعالین در عرصه صنعت پلاستیک وپلیمر با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن در آیند دسترسی به فرم عضویت از طریق لینک زیر امکان پذیر است

اشتراک در خبرنامه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

پست الکترونیک خود را وارد نمایید و روی ارسال کلیک نمایید .

ثبت نام در وب سایت