قیمت‌های بالای فعلی در اغلب بازارها به قدری بالاست که خرید را برای بسیاری از صنایع از توجیه اقتصادی انداخته است و همین مطلب بدون در نظر گرفتن نوسان دلاری بازارها، توجیه چندانی برای خرید باقی نمی‌گذارد. این در حالی است که افت محسوس بهای ارز در بازار آزاد ذهنیت‌های جدیدی را به بازارهای کالایی تحمیل کرده و به سرعت شاهد تغییر فاز روانی بازارها هستیم که همین ذهنیت به افت نرخ کمک خواهد کرد. قیمت‌ها وقتی از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار نباشند، به شکننده شدن بازارها منتهی خواهد شد و این شکست قیمتی در صورت وقوع، رکود را در فاز دوم فرآیندها به همراه می‌آورد. از سوی دیگر زمان رکود فصلی فرارسیده و اگر افت قیمت ارز با کاهش قیمت‌های جهانی همراه شود، روزهایی را شاهد خواهیم بود که انتظار نداشته باشیم، شاید در روزهای آینده بهتر بتوان درخصوص واقعیت بازارها اظهارنظر کرد؛ اما بهتر است تغییر فاز بازار را باور کنیم.