انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

آشنایی و اصول طراحی ایستگاههای فیلتراسیون آبیاری قطره ای

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سر فصل ها :

1- کیفیت و منابع تامین آب در طراحی ایستگاههای فیلتراسیون

2– آشنایی با اجزا و ضمایم ایستگاههای فیلتراسیون و عملکرد آنها

3 – اصول طراحی ایستگاههای فیلتراسیون

4- حفظ و نگهداری ایستگاههای فیلتراسیون

دوره های در حال برگزاری