انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشـی تست میدانی هیدرو استاتیک خطوط لول های پلی اتیلن

شهریه: 250,000 تومان

دوره برگزار شده است

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

دوره های در حال برگزاری
برگزار شده

دوره آموزشی انواع نقیصه و عوامل نقیصه زای ناشی از مواداولیه ، فرآیند تولید و مصرف لوله های پلی اتیلن

سرفصل مطالب: مروری بررفتار مکانیکی و خواص فیزیکی -مکانیکی پلیمرها ساختار بلورینگی پلی اتیلن در ارتباط آن با رفتار و خواص مکانیکی آن ملزومات لوله

شرکت در این دوره»