انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

آخرین ویرایش استاندارد نوار آبیاری ،لوله آبیاری و لوله قطره چکان دار

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

**سرفصل ها:

. تغییرات آخرین ویرایش استاندارد لوله های آبیاری و لوله قطره چکان دار

. الزامات جدید لوله های قطره چکان دار

. آزمون های نوارهای آبیاری قطره ای و لوله قطره چکان دار

. الزامات فیزیکی و شمیایی نوار آبیاری، لوله آبیاری و لوله قطره چکان دار

دوره های در حال برگزاری