انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشـی کارگذاری استاندارد لوله های ترانشه باز و روشهای مختلف کارگذاری بدون ترانشه

عملیات اجرای لوله‌های پلیمری در روش بدون ترانشه با دو رویه نوسازی و جایگزینی بدون ترانشه انجام می‌شود؛ که هر یک از این رویه‌ها به نوبه خود، شامل تکنیک‌های متعدد هستند.

شهریه: 250,000 تومان

دوره برگزار شده است

دوره آموزشی کارگذاری استاندارد لوله های ترانشه باز و روشهای مختلف کارگذاری بدون ترانشه روز پنجشنبه 9 مرداد از ساعت 9 الی 15 برگزار می گردد.
در این دوره که به دلیل صرفه جویی در هزینه دانش جویان و همچنین محدودیت های موجود به دلیل بیماری کرونا به صورت آموزش از راه دور برگزار میگردد امکان پرسش و پاسخ و همچنین انتشار جزوه دوره وجود دارد.
مدرس این دوره آقای دکترمعصومی رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI/TC 138 می باشد

دوره های در حال برگزاری