انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی تکنولوژی های نوین آبیاری قطره ای و انتخاب مناسب تجهیزات

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل ها :

-۱ ویژگی شبکه های آبیاری قطره ای

-۲ معرفی تجهیزات مهم آبیاری قطره ای

-۳ چگونگی انتخاب تجهیزات با توجه به تکنولوژی های نوین

دوره های در حال برگزاری