انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی ساختار مولکولی پلی الفین ها و ارتباط آن با بلورینگی و خواص آنها

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل مطالب:

ارتباط بین بلورینگی با خواص مکانیکی و فیزیکی

رفتار رئولوژیکی و خواص ویسکوالاستیک مذاب‌های پلیمری و ارتباط آن با ساختار مولکولی آنها

تحلیل جریان‌های سیالات

روش‌های ارزیابی و اندازه گیری رفتار رئولوژیکی و خواص ویسکوالاستیک مذاب های پلیمری

پدیده‌های الاستیک مذاب‌های پلیمری

نگاه کلی به سازوکار عملکرد اکسترودرهای تک پیچه در فرایند اکستروژن

دوره های در حال برگزاری
برگزار شده

دوره آموزشی ساختار مولکولی پلی الفین ها و ارتباط آن با بلورینگی و خواص آنها

سرفصل مطالب: ارتباط بین بلورینگی با خواص مکانیکی و فیزیکی رفتار رئولوژیکی و خواص ویسکوالاستیک مذاب‌های پلیمری و ارتباط آن با ساختار مولکولی آنها تحلیل

شرکت در این دوره»