انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی چارچوب مسـتربچ مشکی و اندازه گیـری وینـدوز

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل ها:

اصول بنیادین مهندسی پلیمر

بررسی خواص دوده و مستربچ مشکی، الزامات استاندارد

اثر مستربچ مشکی بر خواص مکانیکی ، رشد آهسته ترک و جوش پذیری لوله

الزامات استاندارد جدید، روش تهیه آزمونه و اندازه گیری پنجره

دوره های در حال برگزاری