انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی چارچوب مسـتربچ مشکی و اندازه گیـری وینـدوز

شهریه: 330,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل ها:

اصول بنیادین مهندسی پلیمر

بررسی خواص دوده و مستربچ مشکی، الزامات استاندارد

اثر مستربچ مشکی بر خواص مکانیکی ، رشد آهسته ترک و جوش پذیری لوله

الزامات استاندارد جدید، روش تهیه آزمونه و اندازه گیری پنجره

دوره های در حال برگزاری
برگزار شده

دوره آموزشی ساختار مولکولی پلی الفین ها و ارتباط آن با بلورینگی و خواص آنها

سرفصل مطالب: ارتباط بین بلورینگی با خواص مکانیکی و فیزیکی رفتار رئولوژیکی و خواص ویسکوالاستیک مذاب‌های پلیمری و ارتباط آن با ساختار مولکولی آنها تحلیل

شرکت در این دوره»